"EQUINETRANS"                  Global Horse Transport

                                           Dziuba Agnieszka  + 48 508 558 022
 
                                             Orzechowska Maria  + 48 501708113 English 

Szanowni właściciele koni!

W celu uniknięcia problemów podczas realizacji transportów koni z poświadczeniem zdrowia rejestrowanym w systemie TRACES oraz poświadczenie zdrowotności , wystawianych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
prosimy o stos
owanie się do instrukcji zamieszczonej w każdym paszporcie konia, a w szczególności do pkt. 4 
i 9 Niniejszym informujemy, że zgodnie z dyrektywą (WE) nr 1/2005 http://www.boz.org.pl/prawo/mnarod/rozp_1_2005.pdf nadawcą konia może być tylko posiadacz wpisany w paszporcie.Prosimy o zgłaszanie i uzupełnianie zman w paszporcie po kastrowaniu ogierów.

Paszport zgodny ze stanem rzeczywistym , ułatwi nam załatwienie wszelkich dokumentów zwiazanych z transportem .


Koń podróżuje z paszportem.
 • Warunki transportu koni.
 • - Konie są przewożone na koszt właściciela.
 • - Transport następuje z zastrzeżeniem warunków CMR, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za uszkodzenie konia tylko w razie wypadku drogowego. Zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Chętnie udzielimy Państwu więcej informacji w tym zakresie.
 • - Nasza firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku wszelkich opóźnień spowodowanych przez korki, wypadki, problemy niezależne od nas i wynikające z tego konsekwencje dla frachtu lotniczego, konkursów sportowych, i innych zobowiązań klienta.
 • - Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty poniesione na trasie, które są niezbędne dla dobrego samopoczucia konia, takie jak dodatkowe postoje lub koszty lekarza weterynarii.
 • - Jeśli są jakieś szczególne okoliczności, niezależnie od ich charakteru w odniesieniu do konia (jak np. wymogi podania leków lub trudności z koniem, które mogłyby stanowić zagrożenie dla człowieka i / lub zwierzęcia), klient zobowiązany jest zgłosić to przed rozpoczęciem transportu.
 • - W przypadku odwołania transportu łączonego koszty ponoszone przez klienta są proporcjonalna do poniesionych kosztów rzeczywistych.
 • - Konie transportowane przez naszą firmę muszą posiadać paszporty i niezbędne dokumenty weterynaryjne. Wszelkie koszty wynikające z braku tych dokumentów będą ponoszone przez klienta.
 • - Istnieje możliwość podpisania umowy na usługę transportu.
 • - Dojazd do klienta jest płatny tak samo jak trasa przejazdu.
 • - Nie wypożyczamy naszego sprzętu, lecz wykonujemy zlecenia osobiście.
 •  
 • Do przewozu koni na terenie kraju, poza gminą i powyżej 50 km są potrzebne następujące dokumenty:
 • - paszport hodowlany (nie PZJ-owski), - dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowców i konwojentów do transportowania zwierząt, Licencja na transport drogowy wystawiona przez Instytut Transportu Drogowego.
 •  
 • Do przewozu koni poza terenem kraju dodatkowo są potrzebne:
 • - świadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii,
 • - plan trasy, jeżeli podróż będzie trwała więcej niż 24 h.
 •  
Kontakt: dziuba.a@wp.pl,         equinetrans@gmail.com